Plazmové a acetylénové rezanie plechov

Pálenie dielcov plazmou za pomoci CNC plazomového rezacieho stroja, možnosť delenia plechov do hrúbky 50 mm a priameho úkosovania hrán.
Rozmer stola je 4000 x 12000 mm.

Pálenie dielcov za pomoci CNC plameňového (acetylénového) rezacieho stroja, možnosť delenia plechov až do hrúbky 150 mm.
Rozmer stola je 4000 x 12000 mm.

microstep-logo

Zakružovanie

Zakružovanie plechov na stroji DURMA HRB-3, 3016 do šírky 3000 mm a až do hrúbky 20 mm.
Minimálny priemer je 363 mm pri hrúbke 10 mm a dĺžke 3000 mm.

Ohýbanie na ohraňovacom lise

Na ohýbanie dielcov používame ohraňovací lis CTO 400 so silou 400 T na ohýbanie dielcov až do dĺžky 5000 mm.

V decembri 2021 sme inštalovali nové zariadenie Durma so silou 600 ton na ohýbanie dielcov až do dĺžky 6000 mm.

CNC frézovanie

Frézovanie dielcov za pomoci CNC frézovacieho stroja a tradičných frézovacích strojov. 

Sústruženie

Sústruženie za pomoci tradičných hrotových sústruhov SN 32, SN 50, SUI 50 a pomocou dvojstojanového zvislého sústruhu (karusel) SK 16, ktoré ponúka opracovanie až do priemeru 1500 mm.

Ručné zváranie

Spoločnosť vykonáva zváračské práce s technológiou MAG (135, 136), MIG. 

Kontrola zvarov sa vykonávava ultrazvukovým defektoskopom.

Automatizované zváranie robotom

Na zváranie zostáv využívame už takmer dva roky nové 13 osé robotické pracovisko s dvoma polohovadlami. Pracovisko je využívané najmä na sériové zváranie podvozkových zostáv a vežových podzostáv, ktoré sú neskôr súčasťou každého podvozku. Cyklus pracoviska je prispôsobený tak, aby po dokončení zváracieho programu robot mohol ihneď pokračovať vo zváraní ďalšieho výrobku na vedľajšom polohovadle. 

Zváraním robotom je kvalita a prevedenie zvarov zaručené, vďaka čomu sme eliminovali chybu ľudského faktora a teda aj čas, ktorý je potrebný na zváranie jednotlivých výrobkov. Na zváranie sú využívané dva horáky, štandardný singel horák a duo horák (tandem).

CNC horizontálne vyvŕtavanie

Opracovanie zvarencov pomocou CNC vodorovných vyvrtávačiek WRF 130P, WFT 13R, WFF 13P, TK 6511B do dĺžky 8000 mm v smere osi X  a do výšky 2500 mm v smere osi Y, s priemerom vretena 110 a 130 mm..

Ďalšie služby

Otrýskavanie

Otryskávanie kvartoplechov alebo dielcov pomocou oceľovej drte typu GH25.
Rozmer tryskacieho boxu je 4000×8000 mm..

Čistenie a ošetrenie výrobkov

Vykonáva sa dôkladné očistenie výrobkov vysokotlakovou VAP vo zvislej polohe, po ktorom nasleduje odmastenie a konzervácia výrobkov. 

NDT Ultrazvuková defektoskopia zvarov

V roku 2023 spoločnosť zaobstarala nové, moderné ultrazvukové zariadenie pre nedeštruktívne testovanie zvarových spojov. Ide o zariadenie OLYMPUS OmniScan SX. Zariadenie kombinuje metódu Phased Array, TOFD a klasický ultrazvuk.

Okrem toho spoločnosť využíva rokmi osvedčené zariadenie, OLYMPUS EPOCH LT pre konvenčné ultrazvukové testovanie.

Kontrola kvality a rozmerovej presnosti

Začiatkom roku 2020 sme zakúpili nové 7 osé 3D meracie zariadenie od spoločnosti Hexagon, s ktorým je za pomoci dotykovej sondy možné presne odmerať a vyhodnotiť rozmerovú a geometrickú presnosť výrobkov. Vzhľadom na konfiguráciu vybraného zariadenie dokážeme tak aktuálne odmerať akýkoľvek výrobok bez ohľadu na jeho rozmer. Kvalita merania je zaručená školeným personálom, ktoré zariadenie obsluhuje. 

Hexagon-AB-logo