certifikáty spoločnosti

Zárukou kvality sú v prvom rade naše dlhoročné spolupráce s významnými spoločnosťami na svete.

Certifikácia zváračov

Na našich výrobkoch sa vždy podiela tím kvalifikovaných zváračov, ktorý sú pravideľne školený a certifikovaný na danú technológiu zvárania.

Moderné technológie kontroly a merania

Od roku 2020 využívame pri vyhodnocovaní kvality spracovania a dodržania tolerancií na výrobkoch moderné 3D meracie rameno od spoločnosti Hexagon.

Evidencia a archivácia protokolov

Každý výrobok, ktorý prejde našou výrobou nesie so sebou aj protokol, ktorý je našou spoločnosťou archivovaný.

Výstupná kontrola a kontrola nákladu

Kontrola prípravy výrokov na transport, kontrola náteru hrúbku náteru.